Lectures

Here you may find the materials (original or published texts, recordings, slides, etc) of many of the lectures that I gave over the years at different places on various subjects: English academic lectures as well as Dutch lectures for a mixed audience.

N.B. Recorded academic courses are available under RECORDINGS.

 

ENKELE RECENTE TOEVOEGINGEN:

'Kwetsbaar en weerbaar - proeve van een metafysisch-filosofische benadering'. Lezing voor het Lustrumsymposium van de Wijsgerige Kring Eindhoven, 31 oktober 2023. (Recording) (Handout

'ICT & Denken over lichaam en geest'. Lezingen voor het Thijmgenootschap, Afd. Katholieke Theologie, 's Hertogenbosch, 12 mei 2023. (Recording 1) (Recording 2) (Slides

'Geen optimisme - wel hoop'. Lezing in het kader van het najaarsgrogramma 'hoop opdiepen en levend houden' van de Ontmoetingskerk Nijmegen, 28 november 2022.  Klik hier voor de geluidsopname en hier voor het schema van de lezing en de opname van het nagesprek.

'Vrij-zijn -- zoveel betekenissen!'. Lezing in het kader van het zomergrogramma 'vrij zijn' van de Ontmoetingskerk Nijmegen, 3 augustus 2022. Klik hier voor de geluidsopname en hier voor het schema van de lezing.

 

⇒ CHRONOLOGICAL LIST OF ALL LECTURES ⇐

 

ENGLISH ACADEMIC LECTURES:

[voor NEDERLANDSTALIGE LEZINGEN scroll down]

God’s Power and Almightiness. A Comparison between Aquinas and Whitehead (with some reference to a theology of nature suitable for an ecological civilization)
Paper presented at 10th International Whitehead Conference / 9th International Conference on Ecological Civilization ‘Seizing an Alternative’, Claremont, CA, June 4-7, 2015. (Publication)

No difference between 'special' and 'general' in Whitehead's view on divine action
Paper presented at the Ian Ramsey Center Conference on ‘Special Divine Action’, Oxford University, UK, July 13-16, 2014. (Text)

Divine action in relation to the laws of nature: Whitehead’s view compared with other indeterministic accounts
Paper presented at the International Society of Science and Religion (ISSR) Conference ‘Evolution, Religion and Suffering’, Cambridge, UK, July, 3-5, 2009. (Recording) (Text)

God and the so-called laws of nature: The unusual view of Whitehead
Paper presented at the Venice Summer School on Science & Religion, Venice, Italy, May 27 - June 1, 2008. (Text)

The theological failure of ‘Intelligent Design’ and a Whiteheadian alternative
Paper presented at the annual meeting of the American Academy of Religion (AAR), Washington, DC, November 18-21, 2006. (Text)

The possible significance of the notion valuation function in self-organizing systems for a discourse on God and self
Paper presented at the Sixth International Whitehead Conference 'The Importance of Process – System and Adventure', Salzburg, Austria, July 3-6, 2006 (Text)

‘“The world lives by its incarnation of God in itself” (A.N. Whitehead)
Paper presented at the Sixth International Whitehead Conference 'The Importance of Process – System and Adventure', Salzburg, Austria, July 3-6, 2006 (Text)

The theological failure of ‘Intelligent Design’'
Paper presented at the Eleventh International Conference of the European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT), April 5-10, 2006, Iasi, Rumenia. (Text)

God in Science and the Modern World: God as required for concretion
Lecture at the international conference ‘Chromatiques Whiteheadiennes II’ (Département de Philosophie de l’Université de Liège et Institut Supérieur de Philosophie de l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve), May 30 – June 1, 2003, Louvain-la-Neuve, Belgium. (Publication)

On Brain, Soul, Self, and Freedom: An Essay in Bridging Neuroscience and Faith’
Invited plenary lecture at the Montréal CTNS Advanced Workshop ‘Neuroscience, Religious Experience, and the Self’, May 31 - June 5, 2001, Montréal, Canada. (Video) (Publication)

Design and Natural Self-Organization’
Paper presented on the 8th European Conference on Science and Theology of the 'European Society for the Study of Science and Theology' (ESSSAT), 14-19 april 2000, Lyon, France. (Publication)

Two Shapes of Creativity
Lecture on the First International Whitehead Research Seminar, March 30 - April 1, 2000, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Catholic University Louvain, Belgium. (Text)

Whitehead’s View on Natural “Laws” as Highly Immanent, Yet Depending on God
Lecture presented on the International Colloquium ‘The Challenge of Pragmatic Process Philosophy’, May 19-21, 1999, Section of Philosophy of the faculty of Science, Catholic University Nijmegen, the Netherlands. (Publication)

On the Prehensibility of God’s Consequent Nature
Lecture presented on the Silver Anniversary International Whitehead Conference, August 4-9, 1998, Claremont, CA, USA. (Publication) (Discussion)

 

NEDERLANDSTALIGE PUBLIEKSLEZINGEN (selectie) :

AFSCHEIDSCOLLEGE
'Dwarsverbanden in het denken over vrije wil en God''. Afscheidscollege gegeven op het Afscheidssymposium 'Vrije wil - van hersenwetenschap tot theologie', Radboud Universiteit Nijmegen, 19 juni 2013. (Recording) (Scheme) (Publication)

INTREEREDE
'Werkelijkheid: Over materie en geest, alfa en bèta, en de zaak van de wijsbegeerte'. Intreerede, Technische Universiteit Eindhoven, 26 September 2003. (Handout) (Publication)

LEZINGEN GERANGSCHIKT NAAR ONDERWERP:

- WHITEHEADs GODSCONCEPT   bijvoorbeeld:
'Plaats en betekenis van het Godsconcept in Whiteheads gebeurtenismetafysica’.
Bijdrage aan het filosofiecollege "Geschiedenis van de moderne en hedendaagse wijsbegeerte: A.N. Whitehead. Een metafysica van het feitelijk gebeuren" (FTR-FIB302), Radboud Universiteit Nijmegen, 8 november 2011. (Recording 1) (Recording 2)

'Whiteheads conceptualisering van vrijheid, persoonlijke identiteit en God' . Extra hoorcolleges na afloop van de HOVO-cursus "Natuurwetenschap en geloof. Verkenning van een complexe verhouding" (15/43), Radboud Universiteit Nijmegen, 24 april 2015. (Recording 1) (Recording 2)

'Eros en God in de kosmologie van Whitehead’. Bijdrage aan de Radboud Masterclass "Eros in de westerse cultuur: De blijvende zeggingskracht van Plato’s Symposium", Amsterdam, 26 augustus 2009. (Recording) (Publication)

- GODS WERKZAAMHEID IN DE WERELD   bijvoorbeeld:
'Gods werkzaamheid in de wereld’'. Lezing voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Woubrugge, 18 januari 2010. (Recording) (Handout)

- LIJDEN EN DE VRAAG NAAR GOD  bijvoorbeeld:
'Lijden en de vraag naar God'. Lezing voor de Thomas More Academie, in het kader van de cyclus 'Denken naar God toe', Nijmegen, 19 januari 1993. (Publication)

- NATUURWETENSCHAP & THEOLOGIE   bijvoorbeeld:
'Geloof en natuurwetenschap - Kan dat samen?'. Lezing voor de Protestantse Gemeente Agnus Dei, Waalre, 2 april 2009.  (Text) (Handout

'Evolution – powered by God?!. Lezing voor de VGS Wageningen, 2 november 2009. (Recording) (Handout)

'Diverse relaties tussen wetenschap en religie'. Lezing op het Symposium Religie & Wetenschap / Geloof in wetenschap van de Natuur- en Sterrenkunde studievereniging Marie Curie, Nijmegen, 17 mei 2006. (Text)

'Geloof en wetenschap - verenigbaar?'. Lezing in het kader van de dekenale cyclus 1986-1987, Nijmegen-Neerbosch, 30 september 1986. (Text)

- VRIJHEID / VRIJE WIL   bijvoorbeeld:
'Vrij zijn - zoveel betekenissen!'. Lezing in het kader van het zomergrogramma 'vrij zijn' van de Ontmoetingskerk Nijmegen, 3 augustus 2022. (Recording) (Handout)

Thomas van Aquino over wil, vrijheid en onze oriëntatie op God’. Radboud Masterclass-college, Amsterdam, 26 augustus 2016. (Recording) (Publication)

'Vrije wil - een hersenkronkel?’. Lezing in het kader van 'Denken in de Driehoek', Utrecht, 26 maart 2014. (Recording) (Handout)

'Dwarsverbanden in het denken over vrije wil en God''. Afscheidscollege gegeven op het Afscheidssymposium 'Vrije wil - van hersenwetenschap tot theologie', Radboud Universiteit Nijmegen, 19 juni 2013. (Recording) (Scheme) (Publication)

Sartre’s radicale vrijheidsopvatting’. Radboud Masterclass-college, Utrecht, 28 augustus 2008. (Publication)

- LICHAAM - ZIEL - GEEST   bijvoorbeeld:
'ICT & Denken over lichaam en geest'. Lezingen voor het Thijmgenootschap, Afd. Katholieke Theologie, 's Hertogenbosch, 12 mei 2023. (Recording 1) (Recording 2) (Slides)

'Denken over lichaam en geest'. Lezing voor Probus Metamorphose, Nijmegen, 12 april 2022. (Recording) (Slides)

Voor de 4-uurs cursus 'Denken over lichaam en geest' gegeven in november 2021 voor de Wijsgerige Kring Eindhoven (WKE) zie onder RECORDINGS.

- DIVERSEN:
'Kwetsbaar en weerbaar - proeve van een metafysisch-filosofische benadering'. Lezing voor het Lustrumsymposium van de Wijsgerige Kring Eindhoven, 31 oktober 2023. (Recording) (Handout

'Geen optimisme - wel hoop'. Lezing in het kader van het najaarsgrogramma 'hoop opdiepen en levend houden' van de Ontmoetingskerk Nijmegen, 28 november 2022. (Recording) (Handout) (Discussion)

'Denken over het goed zijn van de natuur in relatie tot God. Theologische reflectie op de samenhang van 'Gods scheppen' en 'natuur'.' Lezing in het kader van de studiedag 'Deugt de natuur?', georganiseerd door Stichting Oikos, Utrecht, 11 november 2016.  (Video) (Text) (Reaction on remarks) (Further discussion Palmyre, Gijsbert van den Brink and Erik Borgman)

Reflecties bij de vraag “Bestaat God?” '. Lezing op de bijscholingsdag voor predikanten 'Groter dan ons hart' van het Seminarium Protestantse Theologische Universiteit, Hydepark, Doorn, 9 mei 2008. (Text)