Publications

BOOKS :  MONOGRAPHS  &  EDITED VOLUMES
                [for ARTICLES scroll down]

2013

Palmyre Oomen, Dwarsverbanden in het denken over vrije wil en God, Afscheidsrede, Nijmegen: Oomen, 27 pp. (ISBN: 978 90 821581 0 6)

Palmyre Oomen (ed.), Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag, Zoetermeer: Klement, 254 pp.

2010

Palmyre Oomen & Taede Smedes (eds.), Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie, Kampen: Klement, 182 pp.

Palmyre Oomen e.a. (eds.), Nanotechnologie: Betekenis, beloftes en dilemma’s, Nijmegen: Valkhof Pers, 200 pp.

2006

Palmyre Oomen e.a. (eds.), Cyberspace: Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld, Nijmegen: Valkhof Pers, 157 pp.

2004

Palmyre Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen, 2nd revised edition, Kampen: Klement, 603 + xi pp. (1st ed.: Kampen: Kok, 1998).

2003

P.M.F. Oomen, Werkelijkheid: Over materie en geest, alfa en bèta, en de zaak van de wijsbegeerte, Inaugural Lecture, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 30 pp.

2001

Palmyre Oomen e.a. (eds.), Hersenen - Bewustzijn - Zicht op onszelf, Nijmegen: Valkhof Pers, 125 pp.

1998

Palmyre Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen, Kampen: Kok, 603 + xv pp.

 

 

ARTICLES (selection)

2022

'Whitehead on Incarnation and the Co-Inherence of God and the World', in: M.A. Pugliese & J. Becker (Eds.), Process Thought and Roman Catholicism. Challenges and Promises, Lanham, MD, etc., Lexington Books, p. 111-127. 

2019

'Language about God in Whitehead's Philosophy: An Analysis and Evaluation of Whitehead's God-Talk’, in: Process Studies 2019, 48/2, p. 198-218 (revised version of 2015 article).

2018

God's Power and Almightiness in Whitehead's Thought’, in: Process Studies 2018, 47/1-2, p. 83-110 (revised version of 2015 article).

2017

Thomas van Aquino over wilsvrijheid en de verankering daarvan in God’, in: R. te Velde (ed.), Homo sapiens: Thomas van Aquino en de vraag naar de mens, Nijmegen, Valkhof Pers, p. 56-81.

2016

De verzelfstandiging van de natuurwetenschap: Theologische en natuurwetenschappelijke achtergronden’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 72/4, p. 11-26.

Theologische perspectieven op de natuurwetenschap’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 72/4, p. 27-45.

Schepping’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 72/4, p. 87-98.

2015

God's Power and Almightiness in Whitehead's Thought’, in: Open Theology  2015/1, p. 277-292.

Language about God in Whitehead's Philosophy: Dissimilarities and Similarities between Aquinas and Whitehead’, in : Open Theology 2015/1, p. 342-353. 

2013

Over het samengaan van vrije wil en determinisme. Een verkenning met een open einde’, in: P. Oomen (ed.), Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag, Zoetermeer: Klement, p. 117-140.

Vrije wil – een hersenkronkel? Inleiding’, in: P. Oomen (ed.), Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag, Zoetermeer: Klement, p. 7- 26.

2010

Evolutie en de vraag naar God’, in: P. Oomen & T. Smedes (eds.), Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie, Kampen: Klement / Pelckmans, p. 153-184.

(Gert Flik 1st author) ‘Evolutietheorie: Darwin en verder’, in: P. Oomen & T. Smedes (eds.), Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie, Kampen: Klement / Pelckmans, p. 23-55. 

(Taede Smedes 1st author) ‘Inleiding’, in: P. Oomen & T. Smedes (red.), Evolutie, cultuur en religie: Perspectieven vanuit biologie en theologie, Kampen: Klement / Pelckmans, 2010, p. 7-21.

 ‘Voor God spelen?: Theologische bezinning op nanotechnologie’, in: Beweging 74/2, p. 24-29.

Vragen over mens, techniek, natuur en God: Filosofische en theologische overwegingen bij nanotechnologie’, in: P. Oomen e.a. (eds.), Nanotechnologie: Betekenis, beloftes en dilemma’s, Nijmegen: Valkhof Pers, p. 143-175.

Gods Eros en het natuurlijke Godsverlangen in de kosmologie van Whitehead’, in: R. te Velde (ed.), In het spoor van Plato’s Symposium: Eros in de westerse cultuur, Nijmegen, Valkhof Pers, p. 116-139.

2009

Sartres radicale vrijheidsopvatting’, in: E. Brugmans (ed.), De ziel in de literatuur, Nijmegen: Valkhofpers, p. 183-197.

2008

'De betekenis van Whitehead's filosofie voor denken en geloven', in: A. van der Woude & G. van Rheenen (red.), Denken en geloven: tussen verlichting en verduistering, (special issue) Michsjol 17/2, p. 15-21.

2006

No Concretion without God’, in: F. Beets, M. Dupuis & M. Weber (eds.), La science et le monde moderne d’Alfred North Whitehead: Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université catholique de Louvain 2003, Frankfurt / Lancaster: Ontos Verlag), p.203-220. [=Chromatiques whiteheadiennes III].

Het onmisbare lichaam’, in. P. Oomen e.a. (eds.), Cyberspace: Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld, Nijmegen: Valkhof Pers, p.123-151.

Theologie in Beziehung zu den Naturwissenschaften’, in: Concilium 2006/2 , p. 219-229 (published in English, German, Italian, Portuguese, and Spanish).

2003

Immanence and Divine Persuasion: Whitehead’s Provocative View on the Laws of Nature’, in: G.J.Y. Debrock (ed.), Process Pragmatism: Essays on a Quiet Philosophical Revolution, Amsterdam/New York: Rodopi Press, p. 87-102.

Neurotheology’, in: Encyclopedia of Science and Religion, editor in chief: J. Wentzel Vrede van Huyssteen, New York: Macmillan Reference USA, p. 617-618.

On Brain, Soul, Self, and Freedom: An Essay in Bridging Neuroscience and Faith’, in: Zygon: Journal of Religion and Science (University of Chicago; ed.: Philip Hefner), p. 377-392.

Een relatie tussen theologie en natuurwetenschap?: Wenselijkheid, moeilijkheden en mogelijkheden’, in: K. Hilberdink (ed.) Interdisciplinariteit in de geesteswetenschappen, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW): Amsterdam, p. 37-55.

Self-Organization’, in: Encyclopedia of Science and Religion, editor in chief: J. Wentzel Vrede van Huyssteen, New York: Macmillan Reference USA, p. 797-798.

2002

Divine “Second Order” Design and Natural Self-Organization’, in: Studies in Science and Theology: Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology, Vol 8, 2002, p. 3-16.

2001

God in het denken van Whitehead: Een eigenzinnig concept’, in: Filosofie 10/6, p. 15-21.

Over hersenen, ziel, zelf en vrijheid: Een proeve van bruggenbouw tussen neurowetenschap en geloof’, in: P. Oomen e.a. (eds.), Hersenen - Bewustzijn - Zicht op onszelf, Nijmegen: Valkhof Pers, p. 96-122.

2000

Desirability, Problems and Opportunities of a Relationship between Theology and Science’, in: W. Derkse e.a. (eds.), In Quest of Humanity in an Globalising World: Dutch Contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000, Leende: Damon, p. 193-212.

1999

Theologie - exacte wetenschappen: een asymmetrische verhouding’, in: R. van den Brandt & R. Plum (eds.), De theologie uitgedaagd: Spreken over God binnen het wetenschapsbedrijf, Zoetermeer: Meinema, p. 61-101.

1998

The prehensibility of God’s consequent nature’, in: Process Studies 27/1-2, p. 108-133.

Consequences of prehending God’s consequent nature in a different key’, in: Process Studies 27/3-4, p. 329-331.

1994

Lijden als vraag naar God: Een benadering vanuit Whitehead’s filosofie’, in: Tijdschrift voor Theologie 34/3, p. 246-268.

Natuurwetenschap en theologie - pleidooi voor een betere integratie’, in: W.B. Drees (ed.), Harde wetenschap: waar blijft de mens?, Baarn: Ambo, p. 47-63.

God en een autonoom geachte natuur: Probleemverkenning en Whiteheads zienswijze’, in: W.B. Drees (ed.), Denken over God en wereld: Theologie, natuurwetenschap en filosofie in wisselwerking, Kampen: Kok, p. 62-90.

1993

God incognito’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 49/6, p. 613-624.

1992

Natuur, mens en God: Een bijdrage van het procesdenken’, in: R.P.H. Munnik (ed.), Natuur en christelijke traditie: Een moeizame verhouding, Zoetermeer: Boekencentrum, p. 49-60.

1991

God is de grote metgezel’, in: Voorlopig 23/5, 3-5.

1990

Secularisatie, ons handelen, en ons spreken over God’, in: Wending 45/3, p. 106-110.

1988

‘Een Samaritaanse vrouw en de waterbron’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 44/5, 491-498.

1987

God lokt ons naar menselijkheid: Over Gods betrokkenheid bij onze geschiedenis’, in: Wending 42/4, 147-160.

1986

Menselijk lijden en Gods wil’, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 42/5, 467-474.